Hotline: 028.3840 7177 - 0903 093 179   Danh sách hotline  Email: dinh.phamtourist@gmail.com
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Điểm đi

Điểm đến

[HCM] TOUR MIỀN BẮC

SAPA –  FANXIFANG – LAI CHÂU – ĐIỆN BIÊN – MỘC CHÂU – MAI CHÂU 5N4D

SAPA – FANXIFANG – LAI CHÂU – ĐIỆN BIÊN – MỘC CHÂU – MAI CHÂU 5N4D

KHỞI HÀNH TỪ TP. HCM  

Thời gian : 5N4D

Khởi hành : Thứ 6 hàng tuần

Phương tiện:

6.960.000 VNĐ

Hỏi tour

Chi tiết

HÀ NỘI - HÀ GIANG - ĐỒNG VĂN - CAO BẰNG - THÁC BẢN GIỐC – BA BỂ 5N4D

HÀ NỘI - HÀ GIANG - ĐỒNG VĂN - CAO BẰNG - THÁC BẢN GIỐC – BA BỂ 5N4D

KHỞI HÀNH TỪ TP. HCM  

Thời gian : 5N4D

Khởi hành : Thứ 4 hàng tuần

Phương tiện:

7.580.000 VNĐ

Hỏi tour

Chi tiết

Hà Nội (Rối nước) -  Bái Đính, Tràng An - Hạ Long - Yên Tử - Hà Nội 4N3D

Hà Nội (Rối nước) - Bái Đính, Tràng An - Hạ Long - Yên Tử - Hà Nội 4N3D

KHỞI HÀNH TỪ TP. HCM  

Thời gian : 4N3D

Khởi hành : Thứ 5 hàng tuần

Phương tiện:

4.960.000 VNĐ

Hỏi tour

Chi tiết

NÚI THIÊNG YÊN TỬ HUYỀN DIỆU HẠ LONG 4N3Đ

KHỞI HÀNH TỪ TP. HCM  

Thời gian : 4N3Đ

Khởi hành : Thứ 6 hàng tuần

Phương tiện:

5.260.000 VNĐ

Hỏi tour

Chi tiết

SUỐI GIÀNG – TÚ LỆ - MÙ CANG CHẢI - LAI CHÂU – ĐIỆN BIÊN – MỘC CHÂU – MAI CHÂU 5N4Đ

SUỐI GIÀNG – TÚ LỆ - MÙ CANG CHẢI - LAI CHÂU – ĐIỆN BIÊN – MỘC CHÂU – MAI CHÂU 5N4Đ

KHỞI HÀNH TỪ TP. HCM  

Thời gian : 5N4Đ

Khởi hành : Thứ 6 hàng tuần

Phương tiện:

6.360.000 VNĐ

Hỏi tour

Chi tiết

HẠ LONG - NÚI THIÊN YÊN TỬ 3N2Đ

KHỞI HÀNH TỪ TP. HCM  

Thời gian : 3N2Đ

Khởi hành : Thứ 6 hàng tuần

Phương tiện:

4.460.000 VNĐ

Hỏi tour

Chi tiết

HÀ NỘI - HÀ GIANG - CAO BẰNG - LẠNG SƠN 5N4Đ

KHỞI HÀNH TỪ TP. HCM  

Thời gian : 5N4Đ

Khởi hành : Thứ 5 hàng tuần

Phương tiện:

5.780.000 VNĐ

Hỏi tour

Chi tiết

HÀ NỘI - BẮC KẠN - CAO BẰNG - LẠNG SƠN 6N5Đ

KHỞI HÀNH TỪ TP. HCM  

Thời gian : 6N5Đ

Khởi hành : 3/10/2022

Phương tiện:

6.790.000 VNĐ

Hỏi tour

Chi tiết

HÀ NỘI - NGỌC CHIỀN - MÙ CANG CHẢI - SAPA 5N4Đ

KHỞI HÀNH TỪ TP. HCM  

Thời gian : 5N4Đ

Khởi hành : Thứ 5 hàng tuần

Phương tiện:

4.990.000 VNĐ

Hỏi tour

Chi tiết

HÀ NỘI - NGỌC CHIẾN - SƠN LA - MỘC CHÂU

KHỞI HÀNH TỪ TP. HCM  

Thời gian : 4N3Đ

Khởi hành : Thứ 6 hàng tuần

Phương tiện:

4.450.000 VNĐ

Hỏi tour

Chi tiết

HÀ NỘI - SUỐI GIÀNG - KHAU PHẠ - NGỌC CHIẾN

KHỞI HÀNH TỪ TP. HCM  

Thời gian : 3N2Đ

Khởi hành : Thứ 6 hàng tuần

Phương tiện:

2.790.000 VNĐ

Hỏi tour

Chi tiết

HÀ NỘI - TUYÊN QUANG - HÀ GIANG - ĐỒNG VĂN - MÈO VẠC 4N3Đ

KHỞI HÀNH TỪ HÀ NỘI  

Thời gian : 4N3Đ

Khởi hành : Thứ 5 hàng tuần

Phương tiện:

3.990.000 VNĐ

Hỏi tour

Chi tiết

HÀ NỘI (RỐI NƯỚC )- NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - HÀ NỘI – CHÙA HƯƠNG (5N4D)

KHỞI HÀNH TỪ TP. HCM  

Thời gian : 5N4Đ

Khởi hành : Thứ 5 hàng tuần

Phương tiện:

5.840.000 VNĐ

Hỏi tour

Chi tiết

HÀ NỘI - BẮC KẠN - CAO BẰNG - LẠNG SƠN 4N3Đ

KHỞI HÀNH TỪ TP. HCM  

Thời gian : 4N3Đ

Khởi hành : Thứ 6 hàng tuần

Phương tiện:

4.450.000 VNĐ

Hỏi tour

Chi tiết

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA 6N5Đ

KHỞI HÀNH TỪ TP. HCM  

Thời gian : 6 NGÀY 5 ĐÊM

Khởi hành : Thứ 5 hàng tuần

Phương tiện:

6.100.000 VNĐ

Hỏi tour

Chi tiết

HÀ NỘI - BẮC KẠN - CAO BẰNG - LẠNG SƠN 6N5Đ

KHỞI HÀNH TỪ TP. HCM  

Thời gian : 6 NGÀY 5 ĐÊM

Khởi hành :

Phương tiện:

8.599.000 VNĐ

Hỏi tour

Chi tiết

TOUR COMBO HÀ NỘI (RỐI NƯỚC) - NINH BÌNH - YÊN TỬ - HÀ NỘI - CHÙA HƯƠNG

KHỞI HÀNH TỪ TP. HCM  

Thời gian : 5N4D

Khởi hành : THỨ 5 HÀNG TUẦN

Phương tiện:

5.690.000 VNĐ

Hỏi tour

Chi tiết

COMBO HÀ NỘI ( RỐI NƯỚC) – NINH BÌNH – HẠ LONG – YÊN TỬ

COMBO HÀ NỘI ( RỐI NƯỚC) – NINH BÌNH – HẠ LONG – YÊN TỬ

KHỞI HÀNH TỪ TP. HCM  

Thời gian : 3N2D

Khởi hành : THỨ 5 HÀNG TUẦN

Phương tiện:

3.860.000 VNĐ

Hỏi tour

Chi tiết

COMBO HÀ NỘI (RỐI NƯỚC) - BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN - HẠ LONG - YÊN TỬ - HÀ NỘI

KHỞI HÀNH TỪ TP. HCM  

Thời gian : 4N3D

Khởi hành : THỨ 5 HÀNG TUẦN

Phương tiện:

3.990.000 VNĐ

Hỏi tour

Chi tiết

HÀ NỘI – KDL TRÀNG AN – CHÙA BÁI ĐÍNH – HÀ NỘI

KHỞI HÀNH TỪ TP. HCM  

Thời gian : 1 ngày

Khởi hành : Hàng ngày

Phương tiện:

1.350.000 VNĐ

Hỏi tour

Chi tiết

HÀ NỘI – THỊ TRẤN SAPA MỜ SƯƠNG– HÀ NỘI 4N3D

KHỞI HÀNH TỪ TP. HCM  

Thời gian : 4N3D

Khởi hành : Thứ 7 hàng tuần

Phương tiện:

3.930.000 VNĐ

Hỏi tour

Chi tiết

HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH, TRÀNG AN – HẠ LONG – YÊN TỬ - HÀ NỘI

KHỞI HÀNH TỪ TP. HCM  

Thời gian : 2 ngày 1 đêm

Khởi hành : Thứ 6 hàng tuần

Phương tiện:

2.590.000 VNĐ

Hỏi tour

Chi tiết

HÀ NỘI (RỐI NƯỚC) - BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN - HẠ LONG - YÊN TỬ - HÀ NỘI

KHỞI HÀNH TỪ TP. HCM  

Thời gian : 4 ngày 3 đêm

Khởi hành : Thứ 5 hàng tuần

Phương tiện:

4.660.000 VNĐ

Hỏi tour

Chi tiết

Đại lý của các hãng máy bay

Mobile version
Zalo