08:00 AM - 20:00 PM

028 38407175 - 0903 093 179

dinh.phamtourist@gmail.com

TOUR ĐÀ NẴNG

TOUR ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – HỘI AN – BÀ NÀ – LÝ SƠN

Địa điểm KHỞI HÀNH TỪ HCM

thời gian 5 ngày 4 đêm

Khởi hành TP HỒ CHÍ MINH

Phương tiện Máy bay - Xe du lịch

Số chỗ còn 10

4.800.000 VNĐ Hỏi tour

TOUR ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – HỘI AN – BÀ NÀ – LÝ SƠN

Địa điểm KHỞI HÀNH TỪ HCM

thời gian 4 ngày 3 đêm

Khởi hành TP HỒ CHÍ MINH

Phương tiện Máy bay - Xe du lịch

Số chỗ còn 10

3.990.000 VNĐ Hỏi tour

TOUR ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – HỘI AN – BÀ NÀ – LÝ SƠN

Địa điểm KHỞI HÀNH TỪ HCM

thời gian 4 ngày 3 đêm

Khởi hành TP HỒ CHÍ MINH

Phương tiện Máy bay - Xe du lịch

Số chỗ còn 10

3.990.000 VNĐ Đặt ngay

Du Lịch Đà Nẵng - Hội An - KDL Bà Nà - Cầu Vàng - Bảo Tàng Tranh 3D

Địa điểm KHỞI HÀNH TỪ HCM

thời gian 3 ngày 2 đêm

Khởi hành TP HỒ CHÍ MINH

Phương tiện Máy bay - Xe du lịch

Số chỗ còn 10

6.139.000 VNĐ Hỏi tour

Du Lịch Huế - Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Bảo Tàng Tranh 3D

Địa điểm KHỞI HÀNH TỪ HCM

thời gian 4 ngày 3 đêm

Khởi hành TP HỒ CHÍ MINH

Phương tiện Máy bay - Xe du lịch

Số chỗ còn 10

8.139.000 VNĐ Hỏi tour

Du Lịch Đà Nẵng - Hội An - Khu du lịch Bà Nà - Cầu Vàng - Huế

Địa điểm KHỞI HÀNH TỪ HCM

thời gian 4 ngày 3 đêm

Khởi hành TP HỒ CHÍ MINH

Phương tiện Máy bay - Xe du lịch

Số chỗ còn 10

7.479.000 VNĐ Hỏi tour

ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ-BÀ NÀ- HỘI AN – RỪNG DỪA BẢY MẪU 4N3D

ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ-BÀ NÀ- HỘI AN – RỪNG DỪA BẢY MẪU 4N3D

Địa điểm Đà Nẵng

thời gian 4N3D

Khởi hành HÀNG NGÀY

Phương tiện MÁY BAY

Số chỗ còn 20

3.790.000 VNĐ Hỏi tour

TOUR ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – BÀ NÀ – HỘI AN – HUẾ 4N3D

TOUR ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – BÀ NÀ – HỘI AN – HUẾ 4N3D

Địa điểm Đà Nẵng

thời gian 4N3D

Khởi hành HÀNG NGÀY

Phương tiện MÁY BAY

Số chỗ còn 20

3.920.000 VNĐ Hỏi tour

ĐÀ NẴNG  – BÀ NÀ –  SƠN TRÀ - HỘI AN – HUẾ 3N2D

ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – SƠN TRÀ - HỘI AN – HUẾ 3N2D

Địa điểm Đà Nẵng

thời gian 3N2D

Khởi hành HÀNG NGÀY

Phương tiện MÁY BAY

Số chỗ còn 20

3.990.000 VNĐ Hỏi tour

ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – CÙ LAO CHÀM – HỘI AN 3N2D

ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – CÙ LAO CHÀM – HỘI AN 3N2D

Địa điểm KHỞI HÀNH TỪ HCM

thời gian 3N2D

Khởi hành HÀNG NGÀY

Phương tiện MÁY BAY

Số chỗ còn 20

2.950.000 VNĐ Hỏi tour

TOUR ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - BÀ NÀ - HỘI AN - ĐỘNG PHONG NHA - HUẾ (4N3D)

TOUR ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - BÀ NÀ - HỘI AN - ĐỘNG PHONG NHA - HUẾ (4N3D)

Địa điểm KHỞI HÀNH TỪ HCM

thời gian 4N3D

Khởi hành Thứ 4 hàng tuần

Phương tiện MÁY BAY

Số chỗ còn 30

6.990.000 VNĐ Hỏi tour

ĐÀ NẴNG - HỘI AN - HUẾ 4 NGÀY 3 ĐÊM

Địa điểm KHỞI HÀNH TỪ HCM

thời gian 4N3D

Khởi hành Hàng ngày

Phương tiện MÁY BAY

Số chỗ còn 30

3.290.000 VNĐ Hỏi tour

TOUR COMBO ĐN - BÀ NÀ/THẦN TÀI - CÙ LAO CHÀM/RỪNG DỪA BẢY MẪU– HỘI AN

Địa điểm KHỞI HÀNH TỪ HCM

thời gian 3N2D

Khởi hành THỨ 5 VÀ THỨ 7 HÀNG TUẦN

Phương tiện

Số chỗ còn 30

1.850.000 VNĐ Hỏi tour

ĐN– SƠN TRÀ - BÀ NÀ/THẦN TÀI - CÙ LAO CHÀM/RỪNG DỪA BẢY MẪU– HỘI AN

Địa điểm KHỞI HÀNH TỪ HCM

thời gian 3N2D

Khởi hành THỨ 5 VÀ THỨ 7 HÀNG TUẦN

Phương tiện

Số chỗ còn 30

1.850.000 VNĐ Hỏi tour

TOUR KÍCH CẦU THIÊN ĐƯỜNG MIỀN TRUNG

Địa điểm KHỞI HÀNH TỪ HCM

thời gian 4N3D

Khởi hành THỨ 5 VÀ THỨ 7 HÀNG TUẦN

Phương tiện

Số chỗ còn 30

2.200.000 VNĐ Hỏi tour

Mobile version
Zalo