08:00 AM - 20:00 PM

028 38407175 - 0903 093 179

dinh.phamtourist@gmail.com

Tour Trung Quốc

TOUR DU LỊCH PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 5N4Đ

Địa điểm Hồ Chí Minh

thời gian 5 ngày 4 đêm

Khởi hành TP HỒ CHÍ MINH

Phương tiện Máy bay - Xe du lịch

Số chỗ còn 10

15.600.000 VNĐ Hỏi tour

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC [QUÝ CHÂU: TRẤN VIỄN – MIÊU TRẠI – NAM NINH]

Địa điểm Hồ Chí Minh

thời gian 4 ngày 3 đêm

Khởi hành TP HỒ CHÍ MINH

Phương tiện Máy bay - Xe du lịch

Số chỗ còn 10

10 VNĐ Hỏi tour

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC [THÀNH ĐÔ – NGA MI SƠN – CỬU TRẠI CÂU]

Địa điểm Hồ Chí Minh

thời gian 6 ngày 5 đêm

Khởi hành TP HỒ CHÍ MINH

Phương tiện Máy bay - Xe du lịch

Số chỗ còn 10

17.900.000 VNĐ Hỏi tour

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC [THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH ]

Địa điểm Hồ Chí Minh

thời gian 7 ngày 6 dêm

Khởi hành

Phương tiện Máy bay - Xe du lịch

Số chỗ còn 10

22.900.000 VNĐ Hỏi tour

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC [ BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU ] MÙNG 2 TẾT 2024

Địa điểm Hồ Chí Minh

thời gian 7 ngày 6 dêm

Khởi hành TP HỒ CHÍ MINH

Phương tiện Máy bay - Xe du lịch

Số chỗ còn 10

29.900.000 VNĐ Hỏi tour

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC [ CON ĐƯỜNG TƠ LỤA - ĐÔN HOÀNG - GIA DỤC QUAN ]

Địa điểm Hồ Chí Minh

thời gian 6 ngày 5 đêm

Khởi hành TP HỒ CHÍ MINH

Phương tiện Máy bay - Xe du lịch

Số chỗ còn 10

19.800.000 VNĐ Hỏi tour

Mobile version
Zalo