08:00 AM - 20:00 PM

028 38407175 - 0903 093 179

dinh.phamtourist@gmail.com

Tour Nước Úc

TOUR DU LỊCH ÚC TẾT 2024 [MELBOURNE - SYDNEY] (MÙNG 2)

Địa điểm Hồ Chí Minh

thời gian 7 ngày 6 dêm

Khởi hành TP HỒ CHÍ MINH

Phương tiện Máy bay - Xe du lịch

Số chỗ còn 10

74.000.000 VNĐ Hỏi tour

TOUR DU LỊCH ÚC TẾT 2024 [MELBOURNE - TASMANIA - SYDNEY] (MÙNG 1)

Địa điểm Hồ Chí Minh

thời gian 7 ngày 6 dêm

Khởi hành TP HỒ CHÍ MINH

Phương tiện Máy bay - Xe du lịch

Số chỗ còn 10

85.200.000 VNĐ Hỏi tour

TOUR DU LỊCH ÚC TẾT 2024 [MELBOURNE - SYDNEY] (29 TẾT)

Địa điểm Hồ Chí Minh

thời gian 7 ngày 6 dêm

Khởi hành TP HỒ CHÍ MINH

Phương tiện Máy bay - Xe du lịch

Số chỗ còn 10

75.000.000 VNĐ Hỏi tour

TOUR DU LỊCH ÚC [MELBOURNE - SYDNEY]

Địa điểm Hồ Chí Minh

thời gian 7 ngày 6 dêm

Khởi hành TP HỒ CHÍ MINH

Phương tiện Máy bay - Xe du lịch

Số chỗ còn 10

74.500.000 VNĐ Hỏi tour

TOUR DU LỊCH ÚC - TẾT DƯƠNG LỊCH [MELBOURNE - SYDNEY]

Địa điểm Hồ Chí Minh

thời gian 7 ngày 6 dêm

Khởi hành TP HỒ CHÍ MINH

Phương tiện Máy bay - Xe du lịch

Số chỗ còn 10

74.900.000 VNĐ Hỏi tour

Mobile version
Zalo