08:00 AM - 20:00 PM

028 38407175 - 0903 093 179

dinh.phamtourist@gmail.com

Tour Mỹ

TOUR DU LỊCH MỸ BỜ TÂY [LOS ANGELES – HOLLYWOOD – SAN DIEGO - LAS VEGAS – HOOVER DAM - RED ROCK CANYON]

Địa điểm Hồ Chí Minh

thời gian 7 ngày 6 dêm

Khởi hành TP HỒ CHÍ MINH

Phương tiện Máy bay - Xe du lịch

Số chỗ còn 10

69.000.000 VNĐ Hỏi tour

TOUR DU LỊCH MỸ TẾT 2024 [HAWAII - HONOLULU] (MÙNG 3)

Địa điểm Hồ Chí Minh

thời gian 6 ngày 5 đêm

Khởi hành TP HỒ CHÍ MINH

Phương tiện Máy bay - Xe du lịch

Số chỗ còn 10

99.000.000 VNĐ Hỏi tour

TOUR DU LỊCH MỸ TẾT 2024 [LOS ANGELES – SAN DIEGO – UNIVERSAL STUDIOS – LAS VEGAS – GRAND CANYON] (MÙNG 2)

Địa điểm Hồ Chí Minh

thời gian 8 ngày 7 đêm

Khởi hành TP HỒ CHÍ MINH

Phương tiện Máy bay - Xe du lịch

Số chỗ còn 10

99.000.000 VNĐ Hỏi tour

TOUR DU LỊCH MỸ TẾT 2024 [NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C LAS VEGAS – GRAND CANYON - LOS ANGELES – SAN DIEGO – UNIVERSAL STUDIOS] (MÙNG 1)

Địa điểm Hồ Chí Minh

thời gian 11 ngày 10 đêm

Khởi hành TP HỒ CHÍ MINH

Phương tiện Máy bay - Xe du lịch

Số chỗ còn 10

139.000.000 VNĐ Hỏi tour

TOUR DU LỊCH MỸ TẾT 2024 [NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C LAS VEGAS – GRAND CANYON - LOS ANGELES – SAN DIEGO – UNIVERSAL STUDIOS] (29 TẾT)

Địa điểm Hồ Chí Minh

thời gian 11 ngày 10 đêm

Khởi hành TP HỒ CHÍ MINH

Phương tiện Máy bay - Xe du lịch

Số chỗ còn 10

139.000.000 VNĐ Hỏi tour

Mobile version
Zalo